Välkommen till Svensk sjuksköterskeförenings webbutik!

OBS! Porto tillkommer på alla beställningar.

Ledarskap för omvårdnad och Magnetmodellen
Ledarskap för omvårdnad och Magnetmodellen
<100 i lager
0,00
Sjuksk&#246;terskans profession – grunden f&#246;r din legitimation
Sjuksköterskans profession – grunden för din legitimation
SSF
100+ i lager
0,00
V&#228;rdegrund f&#246;r omv&#229;rdnad
Värdegrund för omvårdnad

Svensk sjuksköterskeförening presenterar här för första gången en Värdegrund för omvårdnad.

100+ i lager
0,00
S&#228;ker v&#229;rd
Säker vård
100+ i lager
0,00
Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksk&#246;terska
Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska
100+ i lager
0,00
Svensk sjuksk&#246;terskef&#246;renings strategi f&#246;r j&#228;mlik v&#229;rd och h&#228;lsa
Svensk sjuksköterskeförenings strategi för jämlik vård och hälsa
100+ i lager
0,00