Sökresultat

Sortera efter:
SSF om Familjefokuserad Omvårdnad
100+ i lager
0,00
SSF om Familjefokuserad Omvårdnad
SSF
Häfte Artikelkod: SSF141
SSF om implementering
100+ i lager
0,00
SSF om implementering
SSF
Häfte Artikelkod: SSF135
SSF om Teamets kommunikation inom vården
100+ i lager
0,00
SSF om Teamets kommunikation inom vården
SSF
Häfte Artikelkod: SSF134
Brosch SSF
100+ i lager
50,00
Brosch SSF

Artikelkod: SSF101
Det här är Svensk sjuksköterskeförening
Tillf slut
0,00
Det här är Svensk sjuksköterskeförening

Artikelkod: SSF137
Dialogduk – för etisk reflektion
100+ i lager
0,00
Dialogduk – för etisk reflektion

Ett verktyg som stimulerar till reflektion om etik och värdegrundsfrågor på arbetsplatsen, i team och studentgrupper. Artikelkod: SSF130
Enklare att välja hälsosamt
100+ i lager
0,00
Enklare att välja hälsosamt

Nyckelhålsmärkningen gör det enklare att välja de hälsosamma alternativen med mindre och nyttigare fett, mindre socker, mindre salt och/eller mer kostfiber och fullkorn. Häfte Artikelkod: SSF132
Evidensbaserad vård och omvårdnad
100+ i lager
0,00
Evidensbaserad vård och omvårdnad

Under rubriken Svensk sjuksköterskeförening om.

Artikelkod: SSF129
ICNs etiska kod för sjuksköterskor
100+ i lager
0,00
ICNs etiska kod för sjuksköterskor

ICN:s Etiska kod för sjuksköterskor sammanfattar riktlinjerna för professionens etik. Koden reviderades senast 2012. Artikelkod: SSF105
Indikatorer för hälsofrämjande omvårdnad
100+ i lager
0,00
Indikatorer för hälsofrämjande omvårdnad

Artikelkod: SSF127
Omvårdnad och god vård
100+ i lager
0,00
Omvårdnad och god vård

Under rubriken Svensk sjuksköterskeförening om. Artikelkod: SSF110
Personcentrerad vård
100+ i lager
0,00
Personcentrerad vård

Under rubriken Svensk sjuksköterskeförening om. Artikelkod: SSF128
Satsa på omvårdnadsforskning och förbättra vården
100+ i lager
0,00
Satsa på omvårdnadsforskning och förbättra vården

Artikelkod: SSF136
Satsa på specialistsjuksköterskan
<100 i lager
0,00
Satsa på specialistsjuksköterskan

Artikelkod: SSF138
Sjuksk&#246;terskans Profession
100+ i lager
0,00
Sjuksköterskans Profession

Under rubriken Svensk sjuksköterskeförening om. Artikelkod: SSF108
Strategi f&#246;r utbildningsfr&#229;gor
100+ i lager
0,00
Strategi för utbildningsfrågor

Sjuksköterskans kompetens är en garant för en säker patientvård. Artikelkod: SSF114
V&#228;rdegrund f&#246;r omv&#229;rdnad
100+ i lager
0,00
Värdegrund för omvårdnad

Svensk sjuksköterskeförening presenterar här för första gången en Värdegrund för omvårdnad.

Artikelkod: SSF119
Omv&#229;rdnad- en fr&#229;ga om liv och d&#246;d
100+ i lager
0,00
Omvårdnad- en fråga om liv och död Nyhet!
Sv Sjuksköterskeföreningen
Häfte Artikelkod: SSF152
Oljelampa Florence
100+ i lager
250,00
Oljelampa Florence

Oljelampan Florence i keramik - numrerad upplaga. Artikelkod: SSF113
Ok&#228;nd Godk&#228;nd Legitimerad
100+ i lager
100,00
Okänd Godkänd Legitimerad
Bohm Eva
En bok om föreningens historia och verksamhet fram till år 1960. Artikelkod: SSF104
Svensk sjuksk&#246;terskef&#246;rening 100 &#197;R
<100 i lager
150,00
Svensk sjuksköterskeförening 100 ÅR
Götlind Anna
Den 14 mars 2010 fyllde Svensk sjuksköterskeförening hundra år. Dess historia berättas i denna bok. Artikelkod: SSF100
Kaffemuggen Paus Florence 2-pack
100+ i lager
150,00
Kaffemuggen Paus Florence 2-pack

Kaffemugg med Svensk sjuksköterskeförenings profilmönster. Artikelkod: SSF112
Ledarskap f&#246;r omv&#229;rdnad och Magnetmodellen
100+ i lager
0,00
Ledarskap för omvårdnad och Magnetmodellen
Sv Sjuksköterskeföreningen SSF
Häfte Artikelkod: SSF143
Nationellt fackspr&#229;k och terminologier
100+ i lager
0,00
Nationellt fackspråk och terminologier
Sv Sjuksköterskeförening SSF
Artikelkod: SSF140
Omv&#229;rdnad - Forskning och Framtid
100+ i lager
0,00
Omvårdnad - Forskning och Framtid
Sv Sjuksköterskeföreningen
Häfte Artikelkod: SSF144
Sjuksk&#246;terskans profession – grunden f&#246;r din legitimation
100+ i lager
0,00
Sjuksköterskans profession – grunden för din legitimation
SSF
Häfte Artikelkod: SSF146
Strategi f&#246;r kvalitetsutveckling inom omv&#229;rdnad
100+ i lager
0,00
Strategi för kvalitetsutveckling inom omvårdnad
Sv Sjuksköterskeföreningen SSF
Häfte Artikelkod: SSF139
Strategi f&#246;r sjuksk&#246;terskors arbete med eH&#228;lsa
100+ i lager
0,00
Strategi för sjuksköterskors arbete med eHälsa

Artikelkod: SSF131
S&#228;ker v&#229;rd
100+ i lager
0,00
Säker vård
Sv Sjuksköterskeföreningen
Häfte Artikelkod: SSF145
Teamarbete &amp; F&#246;rb&#228;ttringskunskap
100+ i lager
0,00
Teamarbete & Förbättringskunskap

Artikelkod: SSF133
&#196;ldre personers r&#228;tt till omv&#229;rdnad
100+ i lager
0,00
Äldre personers rätt till omvårdnad
SSF
Artikelkod: SSF142
Bra liv f&#246;r &#228;ldre
100+ i lager
0,00
Bra liv för äldre Nyhet!
Sv Sjuksköterskeföreningen
Häfte Artikelkod: SSF151
En etisk kompass – f&#246;r sjuksk&#246;terskor i sociala medier
100+ i lager
0,00
En etisk kompass – för sjuksköterskor i sociala medier
Sv Sjuksköterskeföreningen SSF
Häfte Artikelkod: SSF147
Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksk&#246;terska
100+ i lager
0,00
Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska
Sv Sjuksköterskeföreningen
Häfte Artikelkod: SSF148
Levnadsvanor inf&#246;r operation
100+ i lager
0,00
Levnadsvanor inför operation Nyhet!
Sv Sjuksköterskeföreningen
Häfte Artikelkod: SSF150
Livshj&#228;lp och d&#246;dshj&#228;lp – ett diskussionsunderlag
100+ i lager
0,00
Livshjälp och dödshjälp – ett diskussionsunderlag Nyhet!
Sv Sjuksköterskeföreningen
Broschyren riktar sig till sjuksköterskor och är ett diskussionsunderlag som problematiserar centrala begrepp som eutanasi, dödshjälp, assisterat suicid och självvalt livsslut. Häfte Artikelkod: SSF153
Svensk sjuksk&#246;terskef&#246;renings strategi f&#246;r j&#228;mlik v&#229;rd och h&#228;lsa
100+ i lager
0,00
Svensk sjuksköterskeförenings strategi för jämlik vård och hälsa
Sv Sjuksköterskeföreningen
Häfte Artikelkod: SSF149