Sökresultat

Sortera efter:
Ledarskap för omvårdnad och Magnetmodellen
100+ i lager
0,00
Ledarskap för omvårdnad och Magnetmodellen
Sv Sjuksköterskeföreningen SSF
Häfte Artikelkod: SSF143
Omvårdnad - Forskning och Framtid
100+ i lager
0,00
Omvårdnad - Forskning och Framtid
Sv Sjuksköterskeföreningen
Häfte Artikelkod: SSF144
Strategi för kvalitetsutveckling inom omvårdnad
100+ i lager
0,00
Strategi för kvalitetsutveckling inom omvårdnad
Sv Sjuksköterskeföreningen SSF
Häfte Artikelkod: SSF139
Säker vård
100+ i lager
0,00
Säker vård
Sv Sjuksköterskeföreningen
Häfte Artikelkod: SSF145
Bra liv för äldre
100+ i lager
0,00
Bra liv för äldre
Sv Sjuksköterskeföreningen
Häfte Artikelkod: SSF151
En etisk kompass – för sjuksköterskor i sociala medier
100+ i lager
0,00
En etisk kompass – för sjuksköterskor i sociala medier
Sv Sjuksköterskeföreningen SSF
Häfte Artikelkod: SSF147
Jämlik vård och hälsa i den nära vården -goda exempel
100+ i lager
0,00
Jämlik vård och hälsa i den nära vården -goda exempel
Sv Sjuksköterskeföreningen / Wanland Irene
Häfte Artikelkod: SSF157
Livshjälp och dödshjälp – ett diskussionsunderlag
100+ i lager
0,00
Livshjälp och dödshjälp – ett diskussionsunderlag
Sv Sjuksköterskeföreningen
Broschyren riktar sig till sjuksköterskor och är ett diskussionsunderlag som problematiserar centrala begrepp som eutanasi, dödshjälp, assisterat suicid och självvalt livsslut. Häfte Artikelkod: SSF153
Personcentrerad vård – en kärnkompetens för god och säker vård
100+ i lager
0,00
Personcentrerad vård – en kärnkompetens för god och säker vård
Sv Sjuksköterskeföreningen
Häfte Artikelkod: SSF156
Svensk sjuksköterskeförenings strategi för jämlik vård och hälsa
100+ i lager
0,00
Svensk sjuksköterskeförenings strategi för jämlik vård och hälsa
Sv Sjuksköterskeföreningen
Häfte Artikelkod: SSF149
Vetenskapskafé Repo,  Studiecirkel med reflektion över evidens och personcentrering i omvårdnad
100+ i lager
0,00
Vetenskapskafé Repo, Studiecirkel med reflektion över evidens och personcentrering i omvårdnad
Sv Sjuksköterskeföreningen
Häfte Artikelkod: SSF158
Äldre personer har rätt till god och säker omvårdnad
100+ i lager
0,00
Äldre personer har rätt till god och säker omvårdnad
Sv Sjuksköterskeföreningen
Häfte Artikelkod: SSF154