Sökresultat

Sortera efter:
Ledarskap för omvårdnad och Magnetmodellen
100+ i lager
0,00
Ledarskap för omvårdnad och Magnetmodellen
Sv Sjuksköterskeföreningen SSF
Häfte Artikelkod: SSF143
Omvårdnad - Forskning och Framtid
100+ i lager
0,00
Omvårdnad - Forskning och Framtid
Sv Sjuksköterskeföreningen
Häfte Artikelkod: SSF144
Strategi för kvalitetsutveckling inom omvårdnad
100+ i lager
0,00
Strategi för kvalitetsutveckling inom omvårdnad
Sv Sjuksköterskeföreningen SSF
Häfte Artikelkod: SSF139
Säker vård
100+ i lager
0,00
Säker vård
Sv Sjuksköterskeföreningen
Häfte Artikelkod: SSF145
Bra liv för äldre
100+ i lager
0,00
Bra liv för äldre
Sv Sjuksköterskeföreningen
Häfte Artikelkod: SSF151
En etisk kompass – för sjuksköterskor i sociala medier
100+ i lager
0,00
En etisk kompass – för sjuksköterskor i sociala medier
Sv Sjuksköterskeföreningen SSF
Häfte Artikelkod: SSF147
Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska
100+ i lager
0,00
Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska
Sv Sjuksköterskeföreningen
Häfte Artikelkod: SSF148
Levnadsvanor inför operation
100+ i lager
0,00
Levnadsvanor inför operation
Sv Sjuksköterskeföreningen
Häfte Artikelkod: SSF150
Livshjälp och dödshjälp – ett diskussionsunderlag
100+ i lager
0,00
Livshjälp och dödshjälp – ett diskussionsunderlag
Sv Sjuksköterskeföreningen
Broschyren riktar sig till sjuksköterskor och är ett diskussionsunderlag som problematiserar centrala begrepp som eutanasi, dödshjälp, assisterat suicid och självvalt livsslut. Häfte Artikelkod: SSF153
Omvårdnad- en fråga om liv och död
100+ i lager
0,00
Omvårdnad- en fråga om liv och död
Sv Sjuksköterskeföreningen
Häfte Artikelkod: SSF152
Svensk sjuksköterskeförenings strategi för jämlik vård och hälsa
100+ i lager
0,00
Svensk sjuksköterskeförenings strategi för jämlik vård och hälsa
Sv Sjuksköterskeföreningen
Häfte Artikelkod: SSF149
Äldre personer har rätt till god och säker omvårdnad
100+ i lager
9,00
Äldre personer har rätt till god och säker omvårdnad
Sv Sjuksköterskeföreningen
Häfte Artikelkod: SSF154