Fraktfritt2017

Kategorier
Sortera efter:
Det här är Svensk sjuksköterskeförening
Tillf slut
0,00
Det här är Svensk sjuksköterskeförening

Artikelkod: SSF137

OBS! Porto tillkommer på alla beställningar.

Dialogduk – för etisk reflektion
100+ i lager
0,00
Dialogduk – för etisk reflektion

Ett verktyg som stimulerar till reflektion om etik och värdegrundsfrågor på arbetsplatsen, i team och studentgrupper. Artikelkod: SSF130

OBS! Porto tillkommer på alla beställningar.

Enklare att välja hälsosamt
100+ i lager
0,00
Enklare att välja hälsosamt

Nyckelhålsmärkningen gör det enklare att välja de hälsosamma alternativen med mindre och nyttigare fett, mindre socker, mindre salt och/eller mer kostfiber och fullkorn. Häfte Artikelkod: SSF132

OBS! Porto tillkommer på alla beställningar.

Evidensbaserad vård och omvårdnad
100+ i lager
0,00
Evidensbaserad vård och omvårdnad

Under rubriken Svensk sjuksköterskeförening om.

Artikelkod: SSF129

OBS! Porto tillkommer på alla beställningar.

ICNs etiska kod för sjuksköterskor
100+ i lager
0,00
ICNs etiska kod för sjuksköterskor Nyhet!

ICN:s Etiska kod för sjuksköterskor sammanfattar riktlinjerna för professionens etik. Koden reviderades senast 2012. Artikelkod: SSF105

OBS! Porto tillkommer på alla beställningar.

Indikatorer för hälsofrämjande omvårdnad
100+ i lager
0,00
Indikatorer för hälsofrämjande omvårdnad

Artikelkod: SSF127

OBS! Porto tillkommer på alla beställningar.

Ledarskap för omvårdnad och Magnetmodellen
100+ i lager
0,00
Ledarskap för omvårdnad och Magnetmodellen
Sv Sjuksköterskeföreningen SSF
Häfte Artikelkod: SSF143

OBS! Porto tillkommer på alla beställningar.

Nationellt fackspråk och terminologier
100+ i lager
0,00
Nationellt fackspråk och terminologier
Sv Sjuksköterskeförening SSF
Artikelkod: SSF140

OBS! Porto tillkommer på alla beställningar.

Omvårdnad - Forskning och Framtid
100+ i lager
0,00
Omvårdnad - Forskning och Framtid
Sv Sjuksköterskeföreningen
Häfte Artikelkod: SSF144

OBS! Porto tillkommer på alla beställningar.

Omvårdnad och god vård
100+ i lager
0,00
Omvårdnad och god vård

Under rubriken Svensk sjuksköterskeförening om. Artikelkod: SSF110

OBS! Porto tillkommer på alla beställningar.

Personcentrerad vård
100+ i lager
0,00
Personcentrerad vård

Under rubriken Svensk sjuksköterskeförening om. Artikelkod: SSF128

OBS! Porto tillkommer på alla beställningar.

Satsa på omvårdnadsforskning och förbättra vården
100+ i lager
0,00
Satsa på omvårdnadsforskning och förbättra vården

Artikelkod: SSF136

OBS! Porto tillkommer på alla beställningar.

Satsa på specialistsjuksköterskan
<100 i lager
0,00
Satsa på specialistsjuksköterskan

Artikelkod: SSF138

OBS! Porto tillkommer på alla beställningar.

Sjuksk&#246;terskans Profession
100+ i lager
0,00
Sjuksköterskans Profession

Under rubriken Svensk sjuksköterskeförening om. Artikelkod: SSF108

OBS! Porto tillkommer på alla beställningar.

Sjuksk&#246;terskans profession – grunden f&#246;r din legitimation
100+ i lager
0,00
Sjuksköterskans profession – grunden för din legitimation
SSF
Häfte Artikelkod: SSF146

OBS! Porto tillkommer på alla beställningar.

SSF om Familjefokuserad Omv&#229;rdnad
100+ i lager
0,00
SSF om Familjefokuserad Omvårdnad
SSF
Häfte Artikelkod: SSF141

OBS! Porto tillkommer på alla beställningar.

SSF om implementering
100+ i lager
0,00
SSF om implementering
SSF
Häfte Artikelkod: SSF135

OBS! Porto tillkommer på alla beställningar.

Strategi f&#246;r kvalitetsutveckling inom omv&#229;rdnad
100+ i lager
0,00
Strategi för kvalitetsutveckling inom omvårdnad
Sv Sjuksköterskeföreningen SSF
Häfte Artikelkod: SSF139

OBS! Porto tillkommer på alla beställningar.

Strategi f&#246;r sjuksk&#246;terskors arbete med eH&#228;lsa
100+ i lager
0,00
Strategi för sjuksköterskors arbete med eHälsa

Artikelkod: SSF131

OBS! Porto tillkommer på alla beställningar.

Strategi f&#246;r utbildningsfr&#229;gor
100+ i lager
0,00
Strategi för utbildningsfrågor

Sjuksköterskans kompetens är en garant för en säker patientvård. Artikelkod: SSF114

OBS! Porto tillkommer på alla beställningar.

S&#228;ker v&#229;rd
100+ i lager
0,00
Säker vård
Sv Sjuksköterskeföreningen
Häfte Artikelkod: SSF145

OBS! Porto tillkommer på alla beställningar.

Teamarbete &amp; F&#246;rb&#228;ttringskunskap
100+ i lager
0,00
Teamarbete & Förbättringskunskap

Artikelkod: SSF133

OBS! Porto tillkommer på alla beställningar.

V&#228;rdegrund f&#246;r omv&#229;rdnad
100+ i lager
0,00
Värdegrund för omvårdnad

Svensk sjuksköterskeförening presenterar här för första gången en Värdegrund för omvårdnad.

Artikelkod: SSF119

OBS! Porto tillkommer på alla beställningar.

&#196;ldre personers r&#228;tt till omv&#229;rdnad
100+ i lager
0,00
Äldre personers rätt till omvårdnad
SSF
Artikelkod: SSF142

OBS! Porto tillkommer på alla beställningar.

Kommunikation mellan v&#229;rdpersonal
Slut hos leverantör
0,00
Kommunikation mellan vårdpersonal
SSF
Häfte Artikelkod: SSF134

OBS! Porto tillkommer på alla beställningar.