Kvalitetsutveckling

Kategorier
Sortera efter:
Ledarskap för omvårdnad och Magnetmodellen
100+ i lager
0,00
Ledarskap för omvårdnad och Magnetmodellen
Sv Sjuksköterskeföreningen SSF
Häfte Artikelkod: SSF143

OBS! Porto tillkommer på alla beställningar.

Personcentrerad vård – en kärnkompetens för god och säker vård
100+ i lager
0,00
Personcentrerad vård – en kärnkompetens för god och säker vård
Sv Sjuksköterskeföreningen
Häfte Artikelkod: SSF156

OBS! Porto tillkommer på alla beställningar.

Strategi för kvalitetsutveckling inom omvårdnad
100+ i lager
0,00
Strategi för kvalitetsutveckling inom omvårdnad
Sv Sjuksköterskeföreningen SSF
Häfte Artikelkod: SSF139

OBS! Porto tillkommer på alla beställningar.

Säker vård
100+ i lager
0,00
Säker vård
Sv Sjuksköterskeföreningen
Häfte Artikelkod: SSF145

OBS! Porto tillkommer på alla beställningar.

Teamarbete & Förbättringskunskap
<100 i lager
0,00
Teamarbete & Förbättringskunskap

Artikelkod: SSF133

OBS! Porto tillkommer på alla beställningar.

Vetenskapskaf&#233; Repo,  Studiecirkel med reflektion &#246;ver evidens och personcentrering i omv&#229;rdnad
100+ i lager
0,00
Vetenskapskafé Repo, Studiecirkel med reflektion över evidens och personcentrering i omvårdnad Nyhet!
Sv Sjuksköterskeföreningen
Häfte Artikelkod: SSF158

OBS! Porto tillkommer på alla beställningar.

&#196;ldre personer har r&#228;tt till god och s&#228;ker omv&#229;rdnad
100+ i lager
0,00
Äldre personer har rätt till god och säker omvårdnad
Sv Sjuksköterskeföreningen
Häfte Artikelkod: SSF154

OBS! Porto tillkommer på alla beställningar.