Sökresultat

Sortera efter:
SSF om implementering
100+ i lager
0,00
SSF om implementering
SSF
Häfte Artikelkod: SSF135
SSF om Teamets kommunikation inom vården
Tillf slut
0,00
SSF om Teamets kommunikation inom vården
SSF
Häfte Artikelkod: SSF134
Brosch SSF
100+ i lager
50,00
Brosch SSF

Artikelkod: SSF101
Ledarskap för omvårdnad och Magnetmodellen
100+ i lager
0,00
Ledarskap för omvårdnad och Magnetmodellen
Sv Sjuksköterskeföreningen SSF
Häfte Artikelkod: SSF143
Nationellt fackspråk och terminologier
100+ i lager
0,00
Nationellt fackspråk och terminologier
Sv Sjuksköterskeförening SSF
Artikelkod: SSF140
Strategi för kvalitetsutveckling inom omvårdnad
100+ i lager
0,00
Strategi för kvalitetsutveckling inom omvårdnad
Sv Sjuksköterskeföreningen SSF
Häfte Artikelkod: SSF139
Dialogduken – för etisk reflektion
100+ i lager
0,00
Dialogduken – för etisk reflektion
SSF
Artikelkod: SSF164
En etisk kompass – för sjuksköterskor i sociala medier
100+ i lager
0,00
En etisk kompass – för sjuksköterskor i sociala medier
Sv Sjuksköterskeföreningen SSF
Häfte Artikelkod: SSF147
Etikkort i pandemitid
100+ i lager
0,00
Etikkort i pandemitid
SSF
Artikelkod: SSF161
ICNs etiska kod
100+ i lager
0,00
ICNs etiska kod
SSF
Häfte Artikelkod: SSF168
100+ i lager
9,00
Trappstegsbroschyren : Svensk sjuksköterskeförening För professionens- och patientens bästa
SSF
I medlemsbroschyren Svensk sjuksköterskeförening För professionens- och patientens bästa kan du läsa om vad föreningen arbetar med och vikten av att du som är sjuksköterska är med i din professionsförening. Häfte Artikelkod: SSF167
Oljelampa Florence
100+ i lager
250,00
Oljelampa Florence

Oljelampan Florence i keramik - numrerad upplaga. Artikelkod: SSF113
Okänd Godkänd Legitimerad
100+ i lager
50,00
Okänd Godkänd Legitimerad
Bohm Eva
En bok om föreningens historia och verksamhet fram till år 1960. Artikelkod: SSF104
Svensk sjuksköterskeförening 100 ÅR
<100 i lager
50,00
Svensk sjuksköterskeförening 100 ÅR
Götlind Anna
Den 14 mars 2010 fyllde Svensk sjuksköterskeförening hundra år. Dess historia berättas i denna bok. Artikelkod: SSF100
Evidensbaserad v&#229;rd och omv&#229;rdnad
100+ i lager
0,00
Evidensbaserad vård och omvårdnad

Under rubriken Svensk sjuksköterskeförening om.

Artikelkod: SSF129
Indikatorer f&#246;r h&#228;lsofr&#228;mjande omv&#229;rdnad
100+ i lager
0,00
Indikatorer för hälsofrämjande omvårdnad

Artikelkod: SSF127
Kaffemuggen Paus Florence 2-pack
100+ i lager
150,00
Kaffemuggen Paus Florence 2-pack

Kaffemugg med Svensk sjuksköterskeförenings profilmönster. Artikelkod: SSF112
Omv&#229;rdnad - Forskning och Framtid
100+ i lager
0,00
Omvårdnad - Forskning och Framtid
Sv Sjuksköterskeföreningen
Häfte Artikelkod: SSF144
Omv&#229;rdnad och god v&#229;rd
100+ i lager
0,00
Omvårdnad och god vård

Under rubriken Svensk sjuksköterskeförening om. Artikelkod: SSF110
Personcentrerad v&#229;rd
100+ i lager
0,00
Personcentrerad vård

Under rubriken Svensk sjuksköterskeförening om. Artikelkod: SSF128
Satsa p&#229; omv&#229;rdnadsforskning och f&#246;rb&#228;ttra v&#229;rden
100+ i lager
0,00
Satsa på omvårdnadsforskning och förbättra vården

Artikelkod: SSF136
Strategi f&#246;r sjuksk&#246;terskors arbete med eH&#228;lsa - Reviderad
100+ i lager
0,00
Strategi för sjuksköterskors arbete med eHälsa - Reviderad

Artikelkod: SSF131
Strategi f&#246;r utbildningsfr&#229;gor
100+ i lager
0,00
Strategi för utbildningsfrågor

Sjuksköterskans kompetens är en garant för en säker patientvård. Artikelkod: SSF114
S&#228;ker v&#229;rd
100+ i lager
0,00
Säker vård
Sv Sjuksköterskeföreningen
Häfte Artikelkod: SSF145
Teamarbete &amp; F&#246;rb&#228;ttringskunskap
100+ i lager
0,00
Teamarbete & Förbättringskunskap

Artikelkod: SSF133
V&#228;rdegrund f&#246;r omv&#229;rdnad
100+ i lager
0,00
Värdegrund för omvårdnad

Svensk sjuksköterskeförening presenterar här för första gången en Värdegrund för omvårdnad.

Artikelkod: SSF119
Bra liv f&#246;r &#228;ldre
100+ i lager
0,00
Bra liv för äldre
Sv Sjuksköterskeföreningen
Häfte Artikelkod: SSF151
Etikkort f&#246;r god omv&#229;rdnad
<100 i lager
0,00
Etikkort för god omvårdnad
Svensk sjuksköterskeförening
Kort/tarot Artikelkod: SSF155
Ett &#228;ndrat klimat ger oh&#228;lsa
100+ i lager
9,00
Ett ändrat klimat ger ohälsa

Häfte Artikelkod: SSF163
J&#228;mlik v&#229;rd och h&#228;lsa i den n&#228;ra v&#229;rden -goda exempel
100+ i lager
0,00
Jämlik vård och hälsa i den nära vården -goda exempel
Sv Sjuksköterskeföreningen / Wanland Irene
Häfte Artikelkod: SSF157
Kompetensbeskrivning f&#246;r legitimerad sjuksk&#246;terska, Reviderad 2023
100+ i lager
0,00
Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska, Reviderad 2023 Nyhet!

Häftad Artikelkod: SSF169
Livshj&#228;lp och d&#246;dshj&#228;lp – ett diskussionsunderlag
100+ i lager
0,00
Livshjälp och dödshjälp – ett diskussionsunderlag
Sv Sjuksköterskeföreningen
Broschyren riktar sig till sjuksköterskor och är ett diskussionsunderlag som problematiserar centrala begrepp som eutanasi, dödshjälp, assisterat suicid och självvalt livsslut. Häfte Artikelkod: SSF153
Omv&#229;rdnad- en fr&#229;ga om liv och d&#246;d
100+ i lager
0,00
Omvårdnad- en fråga om liv och död
Sv Sjuksköterskeföreningen
Häfte Artikelkod: SSF152
Personcentrerad v&#229;rd – en k&#228;rnkompetens f&#246;r god och s&#228;ker v&#229;rd
100+ i lager
0,00
Personcentrerad vård – en kärnkompetens för god och säker vård
Sv Sjuksköterskeföreningen
Häfte Artikelkod: SSF156
Svensk sjuksk&#246;terskef&#246;renings strategi f&#246;r j&#228;mlik v&#229;rd och h&#228;lsa
100+ i lager
0,00
Svensk sjuksköterskeförenings strategi för jämlik vård och hälsa
Sv Sjuksköterskeföreningen
Häfte Artikelkod: SSF149
Vetenskapskaf&#233; Repo,  Studiecirkel med reflektion &#246;ver evidens och personcentrering i omv&#229;rdnad
100+ i lager
0,00
Vetenskapskafé Repo, Studiecirkel med reflektion över evidens och personcentrering i omvårdnad
Sv Sjuksköterskeföreningen
Häfte Artikelkod: SSF158
WHO: Investera i sjuksk&#246;terskor f&#246;r att n&#229; Agenda 2030
100+ i lager
0,00
WHO: Investera i sjuksköterskor för att nå Agenda 2030

Häfte Artikelkod: SSF162
&#196;ldre personer har r&#228;tt till god och s&#228;ker omv&#229;rdnad
100+ i lager
0,00
Äldre personer har rätt till god och säker omvårdnad
Sv Sjuksköterskeföreningen
Häfte Artikelkod: SSF154
Det h&#228;r &#228;r Svensk sjuksk&#246;terskef&#246;rening
Slut hos leverantör
0,00
Det här är Svensk sjuksköterskeförening

Artikelkod: SSF137