Sökresultat

Sortera efter:
Ledarskap för omvårdnad och Magnetmodellen
100+ i lager
0,00
Ledarskap för omvårdnad och Magnetmodellen
Sv Sjuksköterskeföreningen SSF
Häfte Artikelkod: SSF143
Strategi för kvalitetsutveckling inom omvårdnad
100+ i lager
0,00
Strategi för kvalitetsutveckling inom omvårdnad
Sv Sjuksköterskeföreningen SSF
Häfte Artikelkod: SSF139
Dialogduken – för etisk reflektion
100+ i lager
0,00
Dialogduken – för etisk reflektion
SSF
Artikelkod: SSF164
En etisk kompass – för sjuksköterskor i sociala medier
100+ i lager
0,00
En etisk kompass – för sjuksköterskor i sociala medier
Sv Sjuksköterskeföreningen SSF
Häfte Artikelkod: SSF147
Etikkort i pandemitid
100+ i lager
0,00
Etikkort i pandemitid
SSF
Artikelkod: SSF161
ICNs etiska kod
100+ i lager
0,00
ICNs etiska kod
SSF
Häfte Artikelkod: SSF168
Medlemsbroschyr : Svensk sjuksköterskeförening För professionens- och patientens bästa
100+ i lager
0,00
Medlemsbroschyr : Svensk sjuksköterskeförening För professionens- och patientens bästa
SSF
I medlemsbroschyren Svensk sjuksköterskeförening För professionens- och patientens bästa kan du läsa om vad föreningen arbetar med och vikten av att du som är sjuksköterska är med i din professionsförening. Häfte Artikelkod: SSF167
Okänd Godkänd Legitimerad
100+ i lager
50,00
Okänd Godkänd Legitimerad
Bohm Eva
En bok om föreningens historia och verksamhet fram till år 1960. Artikelkod: SSF104
Svensk sjuksköterskeförening 100 ÅR
<100 i lager
50,00
Svensk sjuksköterskeförening 100 ÅR
Götlind Anna
Den 14 mars 2010 fyllde Svensk sjuksköterskeförening hundra år. Dess historia berättas i denna bok. Artikelkod: SSF100
Omv&#229;rdnad - Forskning och Framtid
100+ i lager
0,00
Omvårdnad - Forskning och Framtid
Sv Sjuksköterskeföreningen
Häfte Artikelkod: SSF144
Strategi f&#246;r sjuksk&#246;terskors arbete med eH&#228;lsa - Reviderad
100+ i lager
0,00
Strategi för sjuksköterskors arbete med eHälsa - Reviderad

Artikelkod: SSF131
Strategi f&#246;r utbildningsfr&#229;gor
100+ i lager
0,00
Strategi för utbildningsfrågor

Sjuksköterskans kompetens är en garant för en säker patientvård. Reviderad 2021 Artikelkod: SSF114
S&#228;ker v&#229;rd
100+ i lager
0,00
Säker vård
Sv Sjuksköterskeföreningen
Häfte Artikelkod: SSF145
Teamarbete &amp; F&#246;rb&#228;ttringskunskap
100+ i lager
0,00
Teamarbete & Förbättringskunskap

Artikelkod: SSF133
Bra liv f&#246;r &#228;ldre
100+ i lager
0,00
Bra liv för äldre
Sv Sjuksköterskeföreningen
Häfte Artikelkod: SSF151
Etikkort f&#246;r god omv&#229;rdnad
100+ i lager
0,00
Etikkort för god omvårdnad
Svensk sjuksköterskeförening
Kort/tarot Artikelkod: SSF155
Ett &#228;ndrat klimat ger oh&#228;lsa
100+ i lager
0,00
Ett ändrat klimat ger ohälsa

Häfte Artikelkod: SSF163
J&#228;mlik v&#229;rd och h&#228;lsa i den n&#228;ra v&#229;rden -goda exempel
100+ i lager
0,00
Jämlik vård och hälsa i den nära vården -goda exempel
Sv Sjuksköterskeföreningen / Wanland Irene
Häfte Artikelkod: SSF157
Kompetensbeskrivning f&#246;r legitimerad sjuksk&#246;terska, Reviderad 2024
100+ i lager
0,00
Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska, Reviderad 2024

Häftad Artikelkod: SSF169
Livshj&#228;lp och d&#246;dshj&#228;lp – ett diskussionsunderlag
100+ i lager
0,00
Livshjälp och dödshjälp – ett diskussionsunderlag
Sv Sjuksköterskeföreningen
Broschyren riktar sig till sjuksköterskor och är ett diskussionsunderlag som problematiserar centrala begrepp som eutanasi, dödshjälp, assisterat suicid och självvalt livsslut. Häfte Artikelkod: SSF153
Personcentrerad v&#229;rd – en k&#228;rnkompetens f&#246;r god och s&#228;ker v&#229;rd
100+ i lager
0,00
Personcentrerad vård – en kärnkompetens för god och säker vård
Sv Sjuksköterskeföreningen
Häfte Artikelkod: SSF156
Svensk sjuksk&#246;terskef&#246;renings strategi f&#246;r j&#228;mlik v&#229;rd och h&#228;lsa
100+ i lager
0,00
Svensk sjuksköterskeförenings strategi för jämlik vård och hälsa
Sv Sjuksköterskeföreningen
Häfte Artikelkod: SSF149
Vetenskapskaf&#233; Repo,  Studiecirkel med reflektion &#246;ver evidens och personcentrering i omv&#229;rdnad
100+ i lager
0,00
Vetenskapskafé Repo, Studiecirkel med reflektion över evidens och personcentrering i omvårdnad
Sv Sjuksköterskeföreningen
Häfte Artikelkod: SSF158
WHO: Investera i sjuksk&#246;terskor f&#246;r att n&#229; Agenda 2030
100+ i lager
0,00
WHO: Investera i sjuksköterskor för att nå Agenda 2030

Häfte Artikelkod: SSF162
&#196;ldre personer har r&#228;tt till god och s&#228;ker omv&#229;rdnad
100+ i lager
0,00
Äldre personer har rätt till god och säker omvårdnad
Sv Sjuksköterskeföreningen
Häfte Artikelkod: SSF154