Etik

Kategorier
Sortera efter:
Dialogduken – för etisk reflektion
100+ i lager
0,00
Dialogduken – för etisk reflektion
SSF
Artikelkod: SSF164

OBS! Porto tillkommer på alla beställningar.

En etisk kompass – för sjuksköterskor i sociala medier
100+ i lager
0,00
En etisk kompass – för sjuksköterskor i sociala medier
Sv Sjuksköterskeföreningen SSF
Häfte Artikelkod: SSF147

OBS! Porto tillkommer på alla beställningar.

Etikkort för god omvårdnad
<100 i lager
0,00
Etikkort för god omvårdnad
Svensk sjuksköterskeförening
Kort/tarot Artikelkod: SSF155

OBS! Porto tillkommer på alla beställningar.

Etikkort i pandemitid
100+ i lager
0,00
Etikkort i pandemitid
SSF
Artikelkod: SSF161

OBS! Porto tillkommer på alla beställningar.

ICNs etiska kod
100+ i lager
0,00
ICNs etiska kod
SSF
Häfte Artikelkod: SSF168

OBS! Porto tillkommer på alla beställningar.

J&#228;mlik v&#229;rd och h&#228;lsa i den n&#228;ra v&#229;rden -goda exempel
100+ i lager
0,00
Jämlik vård och hälsa i den nära vården -goda exempel
Sv Sjuksköterskeföreningen / Wanland Irene
Häfte Artikelkod: SSF157

OBS! Porto tillkommer på alla beställningar.

Livshj&#228;lp och d&#246;dshj&#228;lp – ett diskussionsunderlag
100+ i lager
0,00
Livshjälp och dödshjälp – ett diskussionsunderlag
Sv Sjuksköterskeföreningen
Broschyren riktar sig till sjuksköterskor och är ett diskussionsunderlag som problematiserar centrala begrepp som eutanasi, dödshjälp, assisterat suicid och självvalt livsslut. Häfte Artikelkod: SSF153

OBS! Porto tillkommer på alla beställningar.

Svensk sjuksk&#246;terskef&#246;renings strategi f&#246;r j&#228;mlik v&#229;rd och h&#228;lsa
100+ i lager
0,00
Svensk sjuksköterskeförenings strategi för jämlik vård och hälsa
Sv Sjuksköterskeföreningen
Häfte Artikelkod: SSF149

OBS! Porto tillkommer på alla beställningar.

V&#228;rdegrund f&#246;r omv&#229;rdnad
100+ i lager
0,00
Värdegrund för omvårdnad

Svensk sjuksköterskeförening presenterar här för första gången en Värdegrund för omvårdnad.

Artikelkod: SSF119

OBS! Porto tillkommer på alla beställningar.